loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan > Sleeper Bus ticket from Quan 10 to Binh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Quan 10 - Sai Gon to Binh Thuan

: 13 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 20/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 41 chỗ
10:30
• VP Quận 10
5h30m
16:00
• Ngã 3 Lương Sơn
*Belongs to 10:30 24-03-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 41 chỗ
10:30
• VP Quận 10
5h
15:30
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 10:30 24-03-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Thiện Trí
Instant booking
Thiện Trí
Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
11:30
• Vp. Quận 10
4h45m
16:15
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 11:30 24-03-2023 Sai Gon - Phan Rang trip
No prepayment required
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• VP Quận 10
5h30m
03:30
• Ngã 3 Lương Sơn
*Belongs to 22:00 24-03-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• VP Quận 10
5h
03:00
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 22:00 24-03-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 38 chỗ
22:10
• VP Quận 10
5h
03:10
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 22:10 24-03-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 38 chỗ
22:10
• VP Quận 10
5h30m
03:40
• Ngã 3 Lương Sơn
*Belongs to 22:10 24-03-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Thiện Trí
Instant booking
Thiện Trí
Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
22:30
• Vp. Quận 10
4h45m
03:15
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 22:30 24-03-2023 Sai Gon - Phan Rang trip
No prepayment required
Thiện Trí
Instant booking
Thiện Trí
Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
23:00
• Vp. Quận 10
4h45m
03:45
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 23:00 24-03-2023 Sai Gon - Phan Rang trip
No prepayment required