loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thua Thien-Hue to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Thua Thien-Hue to Sai Gon

: 44 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long Hải Vân
Instant booking
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Huế - Cầu Tuần
20h
20:00
• HCM - Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
*Belongs to 11:00 02-04-2023 Ha Noi - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
04:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
20h
00:30
• Trạm Tý Nghĩa
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Hoàng Long Hải Vân
Instant booking
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Huế - Cầu Tuần
20h
01:00
• HCM - Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
*Belongs to 16:00 02-04-2023 Ha Noi - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
07:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
20h
03:30
• Trạm Tý Nghĩa
*Belongs to 18:30 02-04-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Phi Long - Huế
Instant booking
Phi Long - Huế
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
22h
06:00
• Bến xe Ngã Tư Ga
No prepayment required
Phi Long (Huế)
Instant booking
Phi Long (Huế)
Giường nằm 43 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
20h
04:00
• Bến xe Ngã Tư Ga
No prepayment required
Phi Long - Huế
Instant booking
Phi Long - Huế
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
21h30m
05:30
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 08:00 03-04-2023 Hue - Sai Gon trip
No prepayment required
Phi Long (Huế)
Instant booking
Phi Long (Huế)
Giường nằm 43 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
18h
02:00
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 08:00 03-04-2023 Hue - Sai Gon trip
No prepayment required
Minh Đức (Huế)
Instant booking
Minh Đức (Huế)
Limousine 32 phòng
09:00
• Bến xe phía Nam
21h
06:00
• Bến Xe An Sương
No prepayment required
Minh Đức (Huế)
Instant booking
Minh Đức (Huế)
Limousine 32 phòng
09:00
• Bến xe phía Nam
20h
05:00
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 09:00 03-04-2023 Hue - Sai Gon trip
No prepayment required
Tâm Minh Phương
Instant booking
Tâm Minh Phương
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Bến xe phía Nam
20h10m
09:40
• Bến xe Miền Đông
Tâm Minh Phương
Instant booking
Tâm Minh Phương
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Bến xe phía Nam
19h40m
09:10
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 13:30 03-04-2023 Hue - Ho Chi Minh trip
An Bình (Thái Bình)
Instant booking
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Đường tránh Huế
20h
14:00
• Cổng Bến xe Miền Đông Mới (TP HCM)
*Belongs to 02:00 03-04-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
An Bình (Thái Bình)
Instant booking
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Đường tránh Huế
21h
15:00
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
*Belongs to 02:00 03-04-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h45m
06:45
• Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h30m
06:30
• VP Sài Gòn
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h40m
05:25
• Bến xe Miền Đông Mới
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
22h22m
06:07
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Phi Long (Mậu Hường)
Phi Long (Mậu Hường)
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
22h
06:00
• Bến xe Ngã Tư Ga
Phi Long (Mậu Hường)
Phi Long (Mậu Hường)
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
21h30m
05:30
• Bến xe Miền Đông Mới
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
15:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
23h10m
14:40
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
15:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
22h30m
14:00
• Bến xe Miền Đông Mới
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
16:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
22h30m
14:30
• Bến xe Miền Đông Mới
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
16:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
23h10m
15:10
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h
16:00
• Bến xe Miền Đông Mới
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h40m
16:40
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h40m
17:10
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h
16:30
• Bến xe Miền Đông Mới
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
22:10
• Đường tránh Huế
24h32m
22:42
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
23:45
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h40m
21:25
• Bến xe Miền Đông Mới