loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Sai Gon > Sleeper Bus ticket from Vinh Thuan to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Vinh Thuan - Kien Giang to Sai Gon

: 14 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Diễm Phương
Instant booking
Diễm Phương
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Vĩnh Thuận
5h50m
20:50
• Trieu An Hospital
*Belongs to 15:00 09-06-2023 Vinh Thuan - Phuoc Long trip
No prepayment required
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
19:00
• Vinh Thuan Office
8h10m
03:10
• Sai Gon Office
No prepayment required
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
19:00
• Vinh Thuan Office
7h40m
02:40
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 19:00 09-06-2023 Vinh Thuan - Sai Gon trip
No prepayment required
Diễm Phương
Diễm Phương
Giường nằm 40 chỗ
14:45
• Bến xe Vĩnh Thuận
9h10m
23:55
• Trieu An Hospital
Tư Tiến
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Vinh Thuan Bus Station
8h
14:00
• Suoi Tien Resort
*Belongs to 06:00 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip
Tư Tiến
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Vinh Thuan Bus Station
7h30m
13:30
• An Suong Overpass
*Belongs to 06:00 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip
Tư Tiến
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
14:00
• Vinh Thuan Bus Station
7h30m
21:30
• An Suong Overpass
*Belongs to 14:00 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip
Tư Tiến
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
14:00
• Vinh Thuan Bus Station
8h
22:00
• Suoi Tien Resort
*Belongs to 14:00 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip
Tư Tiến
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
14:01
• Vinh Thuan Bus Station
8h
22:01
• Suoi Tien Resort
*Belongs to 14:01 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip
Tư Tiến
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
14:01
• Vinh Thuan Bus Station
7h30m
21:31
• An Suong Overpass
*Belongs to 14:01 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip
Minh Quân (Đồng Nai)
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Vinh Thuan Bus Station
7h30m
14:30
• Suoi Tien River Park
*Belongs to 07:00 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip
Minh Quân (Đồng Nai)
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Vinh Thuan Bus Station
6h40m
13:40
• An Suong overpass
*Belongs to 07:00 09-06-2023 Kien Giang - Dong Nai trip