loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Yen Bai to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Yen Bai to Ha Noi

: 75 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hưng Thành (Lai Châu)
Instant booking
Hưng Thành (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
00:30
• 7 Floors Hotel
4h
04:30
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 17:30 10-06-2023 Lai Chau - My Dinh (MCC) trip
Hưng Thành (Lai Châu)
Instant booking
Hưng Thành (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
21:30
• Agribank Mu Cang Chai Branch
7h
04:30
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 17:30 11-06-2023 Lai Chau - My Dinh (MCC) trip
Hưng Thành (Lai Châu)
Instant booking
Hưng Thành (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
23:00
• Tu Le Gas Station
5h30m
04:30
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 17:30 11-06-2023 Lai Chau - My Dinh (MCC) trip
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• Agribank of Mu Cang Chai Agency
7h30m
16:00
• My Dinh Bus Station
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• Agribank of Mu Cang Chai Agency
7h30m
04:00
• My Dinh Bus Station
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngả 34 chỗ
• Yen Bai Bus Station
4h45m
21:30
• My Dinh Bus Station
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Mu Cang Chai Town
4h45m
12:45
• Noi Bai Crossroad
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Mu Cang Chai Town
4h45m
12:45
• Noi Bai Crossroad
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Mu Cang Chai Town
6h30m
14:30
• My Dinh Bus Station
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Mu Cang Chai Town
6h30m
14:30
• My Dinh Bus Station
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
09:00
• Tu Le
5h30m
14:30
• My Dinh Bus Station
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
09:00
• Tu Le
5h30m
14:30
• My Dinh Bus Station
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
09:00
• Tu Le
3h45m
12:45
• Noi Bai Crossroad
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
09:00
• Tu Le
3h45m
12:45
• Noi Bai Crossroad
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• Nghia Lo Bus Station
4h30m
14:30
• My Dinh Bus Station
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• Nghia Lo Bus Station
2h45m
12:45
• Noi Bai Crossroad
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• Nghia Lo Bus Station
2h45m
12:45
• Noi Bai Crossroad
Good service attitude
Hà Trang (Lai Châu)
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• Nghia Lo Bus Station
4h30m
14:30
• My Dinh Bus Station
Good service attitude
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
• KM114 Rest Station
2h15m
23:45
• My Dinh Bus Station
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
• KM114 Rest Station
1h30m
23:00
• Kim Anh Crossroad
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
12:00
• YEN BAI KM171
3h15m
15:15
• My Dinh Bus station
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
13:30
• Mu Cang Chai Bus Station
4h20m
17:50
• Ba Vi Hospital
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
13:30
• Mu Cang Chai Bus Station
5h45m
19:15
• My Dinh Bus Station
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
13:30
• Mu Cang Chai Bus Station
4h45m
18:15
• Son Tay Bus Station
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghia Lo Town
3h50m
17:50
• Ba Vi Hospital
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghia Lo Town
4h15m
18:15
• Son Tay Bus Station
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghia Lo Town
5h15m
19:15
• My Dinh Bus Station
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Van Chan District
2h20m
17:50
• Ba Vi Hospital
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Van Chan District
2h45m
18:15
• Son Tay Bus Station
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Van Chan District
3h45m
19:15
• My Dinh Bus Station