loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tra Vinh to Sai Gon > Tan Thanh Thuy Bus ticket from Duyen Hai to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Tx.Duyên Hải (56)
  • Duyên Hải (56)
Drop-off Point
 • Bình Tân (140)
  • Hồ Ngọc Lãm (56)
  • Quán Phở Bốn Phương (56)
  • Bến xe Miền Tây (28)
 • Bình Chánh (112)
  • Cao Tốc Trung Lương (56)
  • Lò Bánh Mì Phương Lan (56)
 • Quận 6 (112)
  • Công viên Phú Lâm (56)
  • Quận 6 (56)
 • Quận 5 (84)
  • Quận 5 (56)
  • Trạm Sài Gòn (28)
 • Gò Vấp (56)
  • Quận Gò Vấp (56)
 • Quận 1 (56)
  • Quận 1 (56)
 • Quận 10 (56)
  • Quận 10 (56)
 • Quận 11 (56)
  • Quận 11 (56)
 • Quận 3 (56)
  • Quận 3 (56)
 • Quận 4 (56)
  • Quận 4 (56)
 • Quận 7 (56)
  • Quận 7 (56)
 • Quận 8 (56)
  • Quận 8 (56)
 • Tân Bình (56)
  • Quận Tân Bình (56)
 • Tân Phú (56)
  • Quận Tân Phú (56)
Seat types

Tan Thanh Thuy bus tickets from Tx.Duyen Hai - Tra Vinh to Sai Gon

: 56 trips
Sort by:
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:05
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
18:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:00
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
20:20
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 17:00 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
16:00
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
21:20
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 18:00 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:00
• Duyen Hai Coach Station
6h10m
11:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:00 08-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:05
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
06:25
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 03:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:00
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
14:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 11:00 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:05
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
14:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 11:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:05
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
20:25
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 17:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:00
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
08:20
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
26 available seats
*Belongs to 05:00 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
05:20
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 02:00 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:05
• Duyen Hai Coach Station
5h50m
10:55
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:05 08-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:05
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
08:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 05:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:05
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
18:25
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:00
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
16:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:00 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:05
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
08:25
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 05:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:05
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
16:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:05
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
20:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 17:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
21:05
• Duyen Hai Coach Station
5h40m
02:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 23:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
06:20
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 03:00 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 30 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:05
• Duyen Hai Coach Station
5h20m
16:25
• Mien Tay Bus Station
160,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:05 08-08-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip