loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Vinh Long to Sai Gon > Tan Thanh Thuy Bus ticket from Vung Liem to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Vũng Liêm (36)
  • Cầu Vĩ (12)
  • Cầu Đá (12)
  • Vũng Liêm (12)
 • Tam Bình (12)
  • Cầu Mới (12)
Drop-off Point
 • Bình Tân (30)
  • Hồ Ngọc Lãm (12)
  • Quán Phở Bốn Phương (12)
  • Bến xe Miền Tây (6)
 • Bình Chánh (24)
  • Cao Tốc Trung Lương (12)
  • Lò Bánh Mì Phương Lan (12)
 • Quận 6 (24)
  • Công viên Phú Lâm (12)
  • Quận 6 (12)
 • Quận 5 (18)
  • Quận 5 (12)
  • Trạm Sài Gòn (6)
 • Gò Vấp (12)
  • Quận Gò Vấp (12)
 • Quận 1 (12)
  • Quận 1 (12)
 • Quận 10 (12)
  • Quận 10 (12)
 • Quận 11 (12)
  • Quận 11 (12)
 • Quận 3 (12)
  • Quận 3 (12)
 • Quận 4 (12)
  • Quận 4 (12)
 • Quận 7 (12)
  • Quận 7 (12)
 • Quận 8 (12)
  • Quận 8 (12)
 • Tân Bình (12)
  • Quận Tân Bình (12)
 • Tân Phú (12)
  • Quận Tân Phú (12)
Seat types

Tan Thanh Thuy bus tickets from Vung Liem - Vinh Long to Sai Gon

: 12 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:05
• Vũng Liêm
3h5m
11:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
16:05
• Vũng Liêm
3h5m
19:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Vũng Liêm
2h45m
04:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 01:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:10
• Vũng Liêm
3h5m
11:15
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:05 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:05
• Vũng Liêm
2h45m
10:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:10
• Vũng Liêm
2h45m
10:55
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:05 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
16:05
• Vũng Liêm
2h45m
18:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
10:05
• Vũng Liêm
2h45m
12:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 09:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
10:05
• Vũng Liêm
3h5m
13:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 09:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
14:05
• Vũng Liêm
3h5m
17:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
14:05
• Vũng Liêm
2h45m
16:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 29 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Vũng Liêm
3h5m
05:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 01:00 05-08-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip