loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Dak Nong > Thu Ky Bus ticket from Sai Gon to Gia Nghia
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Thu Ky bus tickets from Sai Gon to Gia Nghia - Dak Nong

: 4 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 25/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thư Kỳ
Instant booking
Thư Kỳ
Xe giường nằm 36 chỗ
14:00
• B16, Dãy 4 - Bến xe Miền Đông
5h50m
19:50
• Quốc Lộ 14, Gia Nghĩa
*Belongs to 14:00 25-03-2023 Sai Gon - Dak Mil - Cu Jut trip
No prepayment required
Thư Kỳ
Instant booking
Thư Kỳ
Limousine 34 chỗ
17:30
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
6h50m
00:20
• Quốc Lộ 14, Gia Nghĩa
*Belongs to 18:30 25-03-2023 Sai Gon - Dak Mil - Cu Jut trip
No prepayment required
Thư Kỳ
Instant booking
Thư Kỳ
Limousine 34 chỗ
18:30
• B16, Dãy 4 - Bến xe Miền Đông
5h50m
00:20
• Quốc Lộ 14, Gia Nghĩa
*Belongs to 18:30 25-03-2023 Sai Gon - Dak Mil - Cu Jut trip
No prepayment required
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Xe giường nằm 36 chỗ
13:00
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
6h50m
19:50
• Quốc Lộ 14, Gia Nghĩa