loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Nong to Sai Gon > Bus ticket from Gia Nghia to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Gia Nghĩa (8)
  • Đắk Nông (8)
Drop-off Point
 • Tân Bình (8)
  • Tp. Hồ Chí Minh (8)
Seat types

Tien Oanh bus tickets from Gia Nghia - Dak Nong to Sai Gon

: 35 trips
Sort by:
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
10:00
• Dak Nong
6h30m
16:30
• Ho Chi Minh City
380,000 VND
13 available seats
*Belongs to 08:30 01-06-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon (VIP) trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
22:00
• Dak Nong
6h30m
04:30
• Ho Chi Minh City
380,000 VND
6 available seats
*Belongs to 20:30 01-06-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon (VIP) trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
12:30
• Dak Nong
6h30m
19:00
• Ho Chi Minh City
380,000 VND
15 available seats
*Belongs to 11:00 01-06-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon (VIP) trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
23:30
• Dak Nong
6h30m
06:00
• Ho Chi Minh City
380,000 VND
5 available seats
*Belongs to 22:00 01-06-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon (VIP) trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Dak Nong
6h30m
05:30
• Ho Chi Minh City
200,000 VND
23 available seats
*Belongs to 21:30 01-06-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
22:30
• Dak Nong
6h30m
05:00
• Ho Chi Minh City
380,000 VND
16 available seats
*Belongs to 21:00 01-06-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon (VIP) trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Dak Nong
6h30m
03:30
• Ho Chi Minh City
200,000 VND
16 available seats
*Belongs to 19:30 01-06-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Dak Nong
7h5m
05:35
• Ngã Tư An Sương
From 300,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
00:00
• Dak Nong
6h40m
06:40
• Mien Dong Bus Station
From 300,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Dak Nong
7h30m
07:00
• Ho Chi Minh City
From 300,000 VND
////static.vexere.com/production/images/1587955819393.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
00:30
• Dak Nong
7h5m
07:35
• Ngã Tư An Sương
From 300,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
00:00
• Dak Nong
7h30m
07:30
• Ho Chi Minh City
From 300,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
00:30
• Dak Nong
7h30m
08:00
• Ho Chi Minh City
From 300,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Dak Nong
7h30m
20:00
• Ho Chi Minh City
From 300,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Dak Nong
6h40m
21:10
• Mien Dong Bus Station
From 300,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
00:00
• Dak Nong
6h30m
06:30
• Ho Chi Minh City
380,000 VND
300,000 VND
*Belongs to 22:30 31-05-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon (VIP) trip
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 96 ratings
Giường nằm VIP Limousine
00:30
• Dak Nong
6h30m
07:00
• Ho Chi Minh City
380,000 VND
300,000 VND
*Belongs to 23:00 31-05-2020 Buon Ma Thuot - Sai Gon (VIP) trip