loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Dak Nong > Tien Oanh Bus ticket from Sai Gon to Gia Nghia
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Tân Bình (9)
  • Tp. Hồ Chí Minh (9)
Drop-off Point
 • Gia Nghĩa (9)
  • Đắk Nông (9)
Seat types

Tien Oanh bus tickets from Sai Gon to Gia Nghia - Dak Nong

: 34 trips
Sort by:
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Ho Chi Minh City
6h30m
04:00
• Dak Nong
200,000 VND
130,000 VND
29 available seats
*Belongs to 21:30 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
23:00
• Ho Chi Minh City
6h30m
05:30
• Dak Nong
380,000 VND
300,000 VND
14 available seats
*Belongs to 23:00 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot (VIP) trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
22:00
• Ho Chi Minh City
6h30m
04:30
• Dak Nong
380,000 VND
300,000 VND
14 available seats
*Belongs to 22:00 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot (VIP) trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ho Chi Minh City
6h30m
01:30
• Dak Nong
200,000 VND
130,000 VND
30 available seats
*Belongs to 19:00 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
21:00
• Ho Chi Minh City
6h30m
03:30
• Dak Nong
380,000 VND
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 21:00 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot (VIP) trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
08:30
• Ho Chi Minh City
6h30m
15:00
• Dak Nong
380,000 VND
300,000 VND
15 available seats
*Belongs to 08:30 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot (VIP) trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
11:00
• Ho Chi Minh City
6h30m
17:30
• Dak Nong
380,000 VND
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 11:00 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot (VIP) trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
22:30
• Ho Chi Minh City
6h30m
05:00
• Dak Nong
380,000 VND
300,000 VND
14 available seats
*Belongs to 22:30 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot (VIP) trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
20:00
• Ho Chi Minh City
6h30m
02:30
• Dak Nong
380,000 VND
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 27-05-2020 Sai Gon - Buon Ma Thuot (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Ho Chi Minh City
7h30m
18:30
• Dak Nong
From 300,000 VND
//static.vexere.com/c/i/2/xe-tien-oanh-VeXeRe-5f2OULo-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• Ho Chi Minh City
7h30m
01:45
• Dak Nong
From 180,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Mien Dong Bus Station
6h40m
06:00
• Dak Nong
From 300,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Ngã Tư An Sương
7h5m
18:30
• Dak Nong
From 300,000 VND