loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Dak Nong > Tien Oanh Bus ticket from Sai Gon to Gia Nghia
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon code
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Thủ Đức (166)
 • Quận 12 (45)
 • Tân Bình (17)
 • Quận 9 (8)
Drop-off point
 • Gia Nghĩa (102)
 • Đăk R`Lấp (68)
 • Đăk Mil (68)
 • Cư Jút (34)
 • Đăk Song (34)
Types of seat

Tien Oanh bus tickets from Sai Gon to Gia Nghia - Dak Nong

: 34 trips
Sort by:
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
02:10
• VP Tân Bình
7h39m
09:49
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 02:10 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường nằm 34 chỗ
02:29
• Bến xe Ngã Tư Ga
6h40m
09:09
• Đắk Nông
270,000VND
320,000VND
50% off, max 250K
32 seats left
*Belongs to 01:30 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
03:09
• Bến xe Ngã Tư Ga
6h40m
09:49
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 02:10 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
04:00
• VP Tân Bình
8h
12:00
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 04:00 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet)
01:10
• VP Tân Bình
7h39m
08:49
• Đắk Nông
From 400,000VND
700,000VND
50% off, max 250K
22 seats left
*Belongs to 01:10 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường nằm 34 chỗ
01:30
• VP Tân Bình
7h39m
09:09
• Đắk Nông
270,000VND
320,000VND
50% off, max 250K
32 seats left
*Belongs to 01:30 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
02:00
• Văn Phòng Thủ Đức
7h10m
09:10
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
19 seats left
*Belongs to 01:10 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường nằm 34 chỗ
01:00
• VP Tân Bình
8h
09:00
• Đắk Nông
270,000VND
320,000VND
50% off, max 250K
22 seats left
*Belongs to 01:00 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
04:50
• Văn Phòng Thủ Đức
7h10m
12:00
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 04:00 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
01:10
• VP Tân Bình
8h
09:10
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
19 seats left
*Belongs to 01:10 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip

Rate your ticket searching experiences

Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet)
02:09
• Bến xe Ngã Tư Ga
6h40m
08:49
• Đắk Nông
From 400,000VND
700,000VND
50% off, max 250K
22 seats left
*Belongs to 01:10 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 21 Phòng Đơn (Có Toilet)
02:01
• Văn Phòng Thủ Đức
7h10m
09:11
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 01:11 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 21 Phòng Đơn (Có Toilet)
01:11
• VP Tân Bình
8h
09:11
• Đắk Nông
400,000VND
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 01:11 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường nằm 34 chỗ
01:50
• Văn Phòng Thủ Đức
7h10m
09:00
• Đắk Nông
270,000VND
320,000VND
50% off, max 250K
22 seats left
*Belongs to 01:00 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
11:59
• Bến xe Ngã Tư Ga
6h40m
18:39
• Đắk Nông
450,000VND
50% off, max 250K
16 seats left
*Belongs to 11:00 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường nằm 34 chỗ
22:00
• VP Tân Bình
7h39m
05:39
• Đắk Nông
320,000VND
50% off, max 250K
22 seats left
*Belongs to 22:00 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
15:15
• VP Tân Bình
8h
23:15
• Đắk Nông
450,000VND
50% off, max 250K
14 seats left
*Belongs to 15:15 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
05:32
• VP Tân Bình
8h
13:32
• Đắk Nông
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 05:32 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường nằm 34 chỗ
22:59
• Bến xe Ngã Tư Ga
6h40m
05:39
• Đắk Nông
320,000VND
50% off, max 250K
22 seats left
*Belongs to 22:00 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường Phòng Limousine 22 Chỗ (WC)
06:22
• Văn Phòng Thủ Đức
7h10m
13:32
• Đắk Nông
450,000VND
50% off, max 250K
20 seats left
*Belongs to 05:32 31-01-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip