loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Bac Lieu
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Tri Nhan bus tickets from Sai Gon to Bac Lieu

: 28 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 25/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:00
• Bến xe Miền Tây
6h17m
02:17
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 20:30 25-03-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
No prepayment required
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:00
• Bến xe Miền Tây
7h2m
03:02
• VP Giá Rai
*Belongs to 20:30 25-03-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
No prepayment required
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:00
• Bến xe Miền Tây
6h42m
02:42
• Hòa Bình
*Belongs to 20:30 25-03-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:01
• Bến xe Miền Tây
7h12m
03:13
• VP Giá Rai
*Belongs to 20:31 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:01
• Bến xe Miền Tây
6h47m
02:48
• Hòa Bình
*Belongs to 20:31 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:01
• Bến xe Miền Tây
6h17m
02:18
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 20:31 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:01
• Bến xe Miền Tây
7h27m
03:28
• Bến xe khách Hộ Phòng
*Belongs to 20:31 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
6h32m
03:02
• VP Giá Rai
No prepayment required
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
6h12m
02:42
• Hòa Bình
*Belongs to 20:30 25-03-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
No prepayment required
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
5h47m
02:17
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 20:30 25-03-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
6h57m
03:28
• Bến xe khách Hộ Phòng
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
6h42m
03:13
• VP Giá Rai
*Belongs to 20:31 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
5h47m
02:18
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 20:31 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
6h17m
02:48
• Hòa Bình
*Belongs to 20:31 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây
7h12m
17:42
• VP Giá Rai
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây
6h17m
16:47
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây
6h47m
17:17
• Hòa Bình
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây
7h27m
17:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
6h57m
17:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
5h47m
16:47
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
6h42m
17:42
• VP Giá Rai
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
6h17m
17:17
• Hòa Bình
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip