loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Soc Trang to Tien Giang > Tri Nhan Limousine Bus ticket from Soc Trang to My Tho
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Tri Nhan bus tickets from Soc Trang to My Tho - Tien Giang

: 3 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 08/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
10:35
• Highway 1A
3h10m
13:45
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 08:30 13-06-2023 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
22:05
• Highway 1A
3h10m
01:15
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 20:00 13-06-2023 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
10:15
• Highway 1A
3h35m
13:50
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 08:30 13-06-2023 Ho Phong - Sai Gon trip
No prepayment required
Trí Nhân
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
21:45
• Highway 1A
3h35m
01:20
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 20:00 13-06-2023 Ho Phong - Sai Gon trip
No prepayment required
Trí Nhân
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
22:15
• Highway 1A
3h35m
01:50
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 20:30 13-06-2023 Ho Phong - Sai Gon trip