loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Lieu to Sai Gon > Tri Nhan Limousine Bus ticket from Hoa Binh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Tri Nhan bus tickets from Hoa Binh - Bac Lieu to Sai Gon

: 3 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:40
• Hòa Bình
5h35m
02:15
• Sai Gon office
*Belongs to 20:00 31-05-2023 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
No prepayment required
Trí Nhân
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:50
• Hòa Bình
6h
14:50
• Sai Gon office
*Belongs to 08:30 31-05-2023 Ho Phong - Sai Gon trip
No prepayment required
Trí Nhân
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:20
• Hòa Bình
6h
02:20
• Sai Gon office
*Belongs to 20:00 31-05-2023 Ho Phong - Sai Gon trip
No prepayment required
Trí Nhân
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:50
• Hòa Bình
6h
02:50
• Sai Gon office
*Belongs to 20:30 31-05-2023 Ho Phong - Sai Gon trip