Trung Thanh Limousine bus

Compare bus fares and schedules of Trung Thanh Limousine Bus with others

Easy to book the Buses of Trung Thanh Limousine

Journey Price
Hanoi to Halong Bay - Quang Ninh 3 buses / day
Cam Pha - Quang Ninh to Hanoi 18 buses / day
Hanoi to Halong Bay - Quang Ninh 3 buses / day
Mong Cai - Quang Ninh to Hanoi 3 buses / day

diachi_vi Trung Thanh Limousine bus diachi_en

 Headquarter: Dai lo 26/12 Khu Do Thi Thong Nhat, thi tran Cai Rong, Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh