loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Ha Noi > Van Minh Bus ticket from Thach Ha to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Pick-up point
 • Thạch Hà (114)
 • Nghi Xuân (76)
 • Can Lộc (38)
 • Hồng Lĩnh (38)
 • Hà Tĩnh (19)
Drop-off point
 • Hoàng Mai (48)
 • Chương Mỹ (32)
 • Hà Đông (16)
 • Long Biên (12)
Types of seat

Van Minh bus tickets from Thach Ha - Ha Tinh to Ha Noi

: 38 trips
Sort by:
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
10:00
• Ha Tinh Bus Station
7h20m
17:20
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:40
• Ha Tinh Bus Station
7h20m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:10
• Ha Tinh Bus Station
7h20m
21:30
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• Ha Tinh Bus Station
7h25m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:30
• Ha Tinh Bus Station
7h55m
05:25
• Gia Lam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
08:00
• Ha Tinh Bus Station
8h50m
16:50
• Yen Nghia Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• Ha Tinh Bus Station
7h25m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
07:00
• Ha Tinh Bus Station
7h30m
14:30
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
21:40
• Ha Tinh Bus Station
7h20m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
15:10
• Ha Tinh Bus Station
6h45m
21:55
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:30
• Ha Tinh Bus Station
7h40m
05:10
• Yen Nghia Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:10
• Ha Tinh Bus Station
7h45m
16:55
• Gia Lam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:00
• Ha Tinh Bus Station
7h10m
19:10
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• Thach Ha Office
7h35m
05:10
• Tam Trinh crossroads
Not has official fare
*Belongs to --:-- 25-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 20 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:15
• Thach Ha Office
7h15m
21:30
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 25-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 13 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:15
• Thach Ha Office
7h40m
16:55
• Gia Lam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 25-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
07:05
• Thach Ha Office
7h25m
14:30
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 25-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 10 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• Thach Ha Office
7h50m
05:25
• Gia Lam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 25-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 20 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:15
• Thach Ha Office
7h25m
16:40
• Tam Trinh crossroads
Not has official fare
*Belongs to --:-- 25-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
08:00
• Ha Tinh Bus Station
8h
16:00
• Xuan Mai Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 25-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip