loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Noi > Van Minh Bus ticket from Vinh to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Pick-up point
 • Vinh (70)
  • Bến xe Phía Đông TP. Vinh (27)
  • Cầu Bến Thủy 1 (14)
  • Trung chuyển đón tại Vinh (14)
  • Văn phòng Quán Bánh (14)
  • Bến xe phía Đông TP Vinh (1)
 • Diễn Châu (56)
  • Chợ Sy Nam (14)
  • Văn phòng Diễn Châu (14)
  • Văn phòng Diễn Kỷ (14)
  • Văn phòng Yên Lý (14)
 • Hoàng Mai (12)
  • Bệnh viện phong Hoàng Mai (12)
 • Quỳnh Lưu (14)
  • Văn phòng Giát (12)
  • Tuần (2)
 • Nghi Lộc (28)
  • Nam Cấm (14)
  • Văn phòng Quán Hành (14)
 • Nghĩa Đàn (4)
  • 19/5 (2)
  • VP Nghĩa Đàn (2)
 • Thái Hòa (2)
  • Đông Hiếu (2)
Drop-off point
 • Hoàng Mai (22)
  • Bến xe Nước Ngầm (20)
  • Ngã ba Tam Trinh (2)
 • Long Biên (4)
  • Bến xe Gia Lâm (4)
 • Chương Mỹ (4)
  • Miếu Môn (2)
  • VP Xuân Mai (2)
 • Hà Đông (4)
  • Bến xe Yên Nghĩa (4)
Types of seat

Van Minh bus tickets from Vinh - Nghe An to Ha Noi

: 60 trips
Sort by:
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 28 chỗ
16:30
• Vinh West Bus Station
5h25m
21:55
• Nuoc Ngam Bus Station
280,000VND
Only 2 seats left
*Belongs to 15:10 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
23:00
• Vinh West Bus Station
6h10m
05:10
• Yen Nghia Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 21:30 23-04-2021 Ha Tinh - Yen Nghia - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 20 chỗ
23:00
• Vinh West Bus Station
6h
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
400,000VND
Only 2 seats left
*Belongs to 21:40 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - V.02 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
13:30
• Vinh West Bus Station
5h40m
19:10
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 12:00 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 09 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
11:30
• Vinh West Bus Station
5h50m
17:20
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 10:00 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
15:30
• Vinh West Bus Station
6h
21:30
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 14:10 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 13 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
10:40
• Vinh West Bus Station
6h15m
16:55
• Gia Lam Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 09:10 23-04-2021 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
08:30
• Vinh West Bus Station
6h
14:30
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 07:00 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 10 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
23:00
• Vinh West Bus Station
6h
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 21:35 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 12 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
23:00
• Vinh West Bus Station
6h
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 21:35 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 29 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 20 chỗ
13:40
• Vinh West Bus Station
5h40m
19:20
• Nuoc Ngam Bus Station
400,000VND
Only 2 seats left
*Belongs to 12:10 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - V.01 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
09:30
• Vinh West Bus Station
7h20m
16:50
• Yen Nghia Bus Station
250,000VND
Only 4 seats left
*Belongs to 08:00 23-04-2021 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
23:00
• Vinh West Bus Station
6h25m
05:25
• Gia Lam Bus Station
250,000VND
Only 3 seats left
*Belongs to 21:30 23-04-2021 Ha Tinh - Gia Lam - 20 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 28 chỗ
23:00
• Vinh West Bus Station
6h
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
280,000VND
Only 2 seats left
*Belongs to 21:40 23-04-2021 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 38 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 20 chỗ
23:10
• Quan Banh Office
5h50m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
400,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
23:10
• Quan Banh Office
5h50m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
23:00
• Vinh West Bus Station
6h10m
05:10
• Tam Trinh crossroads
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
13:40
• Quan Banh Office
5h30m
19:10
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
15:40
• Quan Banh Office
5h50m
21:30
• Nuoc Ngam Bus Station
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 28 chỗ
16:00
• Ben Thuy 1 Bridge
5h55m
21:55
• Nuoc Ngam Bus Station
280,000VND