Viet Tan Phat bus

Compare bus fares and schedules of Viet Tan Phat Bus with others

Easy to book the Buses of Viet Tan Phat

Journey Price
Saigon to Chu Se - Gia Lai 3 buses / day
An Khe - Gia Lai to Saigon 2 buses / day
Chu Se - Gia Lai to Saigon 1 buses / day
Saigon to An Khe - Gia Lai 2 buses / day

diachi_vi Viet Tan Phat bus diachi_en

 Headquarter: 212 Phan Dinh Phung, Ward Yen Do, Pleiku, Tinh Gia Lai, Pleiku, Tỉnh Gia Lai