loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Xe Nha Bus ticket from Sai Gon to Binh Ba Cam Ranh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Quận 1 (8)
  • VP Phạm Ngũ Lão (8)
 • Bình Thạnh (2)
  • Bến xe Miền Đông (2)
Drop-off Point
 • Cam Ranh (10)
  • VP Cam Ranh 3 (10)
Seat types

Xe Nha bus tickets from Sai Gon to Cam Ranh - Khanh Hoa

: 16 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:00
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
05:40
• Cam Ranh Office
230,000 VND
*Belongs to 22:00 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
20:30
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
04:10
• Cam Ranh Office
230,000 VND
*Belongs to 20:30 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang trip
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
19:45
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
03:25
• Cam Ranh Office
400,000 VND
*Belongs to 19:45 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:30
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
04:10
• Cam Ranh Office
400,000 VND
*Belongs to 20:30 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:00
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
04:40
• Cam Ranh Office
230,000 VND
*Belongs to 21:00 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:00
• Eastern Bus Station
8h25m
05:25
• Cam Ranh Office
230,000 VND
*Belongs to 21:45 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:45
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
05:25
• Cam Ranh Office
230,000 VND
*Belongs to 21:45 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang trip
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:50
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
05:30
• Cam Ranh Office
400,000 VND
*Belongs to 21:50 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
19:45
• Eastern Bus Station
8h25m
04:10
• Cam Ranh Office
400,000 VND
*Belongs to 20:30 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
20:00
• Pham Ngu Lao Office
7h40m
03:40
• Cam Ranh Office
230,000 VND
*Belongs to 20:00 11-07-2020 Sai Gon - Cam Ranh - Nha Trang trip
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Eastern Bus Station
8h25m
03:25
• Cam Ranh Office
400,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
• Eastern Bus Station
8h25m
03:40
• Cam Ranh Office
230,000 VND