loading

   Xe Minh Nghĩa

   Trụ sở: 01 Đinh Tiên Hoàng

   (38)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Minh Nghĩa

   Hồ Chí Minh đi Bình Thuận
   Bình Thuận đi Hồ Chí Minh

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Minh Nghĩa

   Văn phòng nhà xe Minh Nghĩa ở Bình Thuận

   SARA
   VP Chợ Lầu
   Đường 18/4, Chợ Lầu
   VP Chí Công
   Xã Chí Công
   Liên Hương
   Bến xe Liên Hương
   Lương Sơn
   TT Lương Sơn
   Phước Thể
   Xã Phước Thể
   VP Ma Lâm
   Thị Trấn Ma Lâm

   Văn phòng nhà xe Minh Nghĩa ở Hồ Chí Minh

   Bến xe Miền Đông
   Quầy 103 BX Miền Đông, số 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26

   Bảng giá xe mới nhất tháng 11 năm 2020

   Tuyến đườngThông tin vé

   Tuy Phong - Bình Thuận đi Sài Gòn

   Vé xe Minh Nghĩa tuyến Tuy Phong - Bình Thuận đi Sài Gòn

   Phan Rí - Bình Thuận đi Sài Gòn

   Vé xe Minh Nghĩa tuyến Phan Rí - Bình Thuận đi Sài Gòn

   Sài Gòn đi Phan Rí - Bình Thuận

   Vé xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn đi Phan Rí - Bình Thuận

   Sài Gòn đi Tuy Phong - Bình Thuận

   Vé xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn đi Tuy Phong - Bình Thuận

   Sài Gòn đi Bắc Bình - Bình Thuận

   Vé xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn đi Bắc Bình - Bình Thuận

   Bắc Bình - Bình Thuận đi Sài Gòn

   Vé xe Minh Nghĩa tuyến Bắc Bình - Bình Thuận đi Sài Gòn

   Tuy Phong - Bình Thuận đi Sài Gòn

   Vé xe Minh Nghĩa tuyến Tuy Phong - Bình Thuận đi Sài Gòn