Anh Khoi (Phan Rang) bus

Compare bus fares and schedules of Anh Khoi (Phan Rang) Bus with others

Easy to book the Buses of Anh Khoi (Phan Rang)

Journey Price
Saigon to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan 2 buses / day
Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan to Saigon 2 buses / day

Anh Khoi (Phan Rang) bus Address

 Headquarter: 149 Dat Thanh, P6, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh