loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Binh Phuoc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • An Phú (20)
 • Tri Tôn (20)
 • Tịnh Biên (20)
 • Châu Đốc (6)
 • Long Xuyên (6)
Drop-off point
 • Đồng Xoài (12)
 • Chơn Thành (10)
 • Bù Đăng (2)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from An Giang to Binh Phuoc

: 24 trips
Sort by:
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bx. Châu Đốc
9h30m
05:30
• Bến xe Trường Hải
350,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bx. Châu Đốc
9h
05:00
• Ngã 3 Chơn Thành
350,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bx .Tri Tôn
11h
05:00
• Ngã 3 Chơn Thành
400,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bx .Tri Tôn
11h30m
05:30
• Bến xe Trường Hải
400,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Long Xuyên
7h
05:00
• Ngã 3 Chơn Thành
300,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Long Xuyên
7h30m
05:30
• Bến xe Trường Hải
300,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Bx. Tịnh Biên
11h
05:30
• Bến xe Trường Hải
300,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• Bến xe Long Bình
12h15m
05:30
• Bến xe Trường Hải
400,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Bx. Tịnh Biên
10h30m
05:00
• Ngã 3 Chơn Thành
300,000VND
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• Bến xe Long Bình
11h45m
05:00
• Ngã 3 Chơn Thành
400,000VND

Rate your ticket searching experiences

Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bx. Châu Đốc
9h
05:00
• Bến xe Trường Hải
Not has official fare
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Long Xuyên (Dọc QL91)
6h58m
23:28
• Đồng Xoài (Dọc QL14)
Not has official fare
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Long Xuyên (Dọc QL91)
7h58m
00:28
• Bù Đăng (Dọc QL14)
Not has official fare
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Châu Đốc
8h28m
23:28
• Đồng Xoài (Dọc QL14)
Not has official fare
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Châu Đốc
9h28m
00:28
• Bù Đăng (Dọc QL14)
Not has official fare
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bx .Tri Tôn
10h30m
04:30
• Ngã 3 Chơn Thành
Not has official fare
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Bx. Tịnh Biên
10h
04:30
• Ngã 3 Chơn Thành
Not has official fare
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• Bến xe Long Bình
11h15m
04:30
• Ngã 3 Chơn Thành
Not has official fare
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Long Xuyên
7h
05:00
• Bến xe Trường Hải
Not has official fare
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Bx. Tịnh Biên
10h30m
05:00
• Bến xe Trường Hải
Not has official fare