loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ba Ria-Vung Tau to Gia Lai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ba Ria-Vung Tau to Gia Lai

: 18 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sáu Bản
Instant booking
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Bến xe huyện Long Điền
11h15m
02:45
• Bến xe Chư Sê mới
Sáu Bản
Instant booking
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
15:50
• Cổng chào Bà Rịa
10h55m
02:45
• Bến xe Chư Sê mới
*Belongs to 15:30 12-02-2023 Ba Ria Vung Tau - Gia Lai trip
Anh Phát
Anh Phát
Limousine 34 chỗ
15:30
• Bến xe Vũng Tàu
13h20m
04:50
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Anh Phát
Anh Phát
Limousine 34 chỗ
15:30
• Bến xe Vũng Tàu
13h10m
04:40
• Văn phòng Gia Lai
*Belongs to 15:30 12-02-2023 Vung Tau - Gia Lai trip
Anh Phát
Anh Phát
Limousine 34 chỗ
16:00
• Bến xe Bà Rịa
12h50m
04:50
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 15:30 12-02-2023 Vung Tau - Gia Lai trip
Anh Phát
Anh Phát
Limousine 34 chỗ
16:00
• Bến xe Bà Rịa
12h40m
04:40
• Văn phòng Gia Lai
*Belongs to 15:30 12-02-2023 Vung Tau - Gia Lai trip
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• VP Vũng Tàu
12h30m
17:30
• BX Đức Long
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• VP Vũng Tàu
12h
17:00
• Cầu 110
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• VP Vũng Tàu
12h
17:00
• Chư Pưh
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• VP Vũng Tàu
12h15m
17:15
• Chư Sê
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Bà Rịa
11h30m
17:00
• Cầu 110
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Tân Thành
11h45m
17:15
• Chư Sê
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Tân Thành
11h30m
17:00
• Cầu 110
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Bà Rịa
11h30m
17:00
• Chư Pưh
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Bà Rịa
12h
17:30
• BX Đức Long
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Bà Rịa
11h45m
17:15
• Chư Sê
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Tân Thành
11h30m
17:00
• Chư Pưh
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Tân Thành
12h
17:30
• BX Đức Long