loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Lieu to Ba Ria-Vung Tau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Bac Lieu to Ba Ria-Vung Tau

: 21 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:30
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h15m
04:45
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
*Belongs to 19:00 10-02-2023 Ca Mau - Vung Tau (VIP) trip
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:30
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h45m
05:15
• Bến xe Vũng Tàu
*Belongs to 19:00 10-02-2023 Ca Mau - Vung Tau (VIP) trip
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe buýt Gành Hào
9h55m
01:55
• Mỹ Xuân
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe buýt Gành Hào
11h55m
03:55
• Bến Xe Xuyên Mộc
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe buýt Gành Hào
10h55m
02:55
• Bến xe Long Hải
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe buýt Gành Hào
9h40m
01:40
• Thị Trấn Phú Mỹ (Dọc Quốc lộ 51)
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe buýt Gành Hào
10h25m
02:25
• Bến xe Vũng Tàu
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe buýt Gành Hào
11h25m
03:25
• Bến xe Phước Hải
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe buýt Gành Hào
12h5m
04:05
• Bình Châu (Vũng Tàu)
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:10
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
11h45m
03:55
• Bến Xe Xuyên Mộc
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:10
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h30m
01:40
• Thị Trấn Phú Mỹ (Dọc Quốc lộ 51)
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:10
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
11h55m
04:05
• Bình Châu (Vũng Tàu)
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:10
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h15m
02:25
• Bến xe Vũng Tàu
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:10
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h45m
02:55
• Bến xe Long Hải
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:10
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
11h15m
03:25
• Bến xe Phước Hải
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
16:10
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h45m
01:55
• Mỹ Xuân
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h15m
04:45
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h45m
05:15
• Bến xe Vũng Tàu
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
21:40
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
05:10
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
21:40
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h50m
05:30
• Bến xe Long Hải
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
21:40
• Bạc Liêu (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h20m
06:00
• Bến Xe Xuyên Mộc