loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Lieu to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Bac Lieu to Sai Gon

: 176 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 20:30 08-02-2023 Nam Can - Ho Chi Minh trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 20:30 08-02-2023 Nam Can - Ho Chi Minh trip
Út Vân
Instant booking
Út Vân
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Bến xe Phước Long
6h
11:30
• Cầu Vượt An Sương
*Belongs to 05:30 09-02-2023 Bac Lieu - Binh Duong trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xe VIP 32 giường
08:00
• Bến xe Hộ Phòng
7h
15:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh trip
Thảo Vy
Instant booking
Thảo Vy
Giường nằm 40 chỗ
08:25
• Nhà thờ Tắc Sậy
5h40m
14:05
• VP Sài Gòn
*Belongs to 06:00 09-02-2023 Ca Mau - Sai Gon trip
Thảo Vy
Instant booking
Thảo Vy
Giường nằm 40 chỗ
08:26
• Nhà thờ Tắc Sậy
5h40m
14:06
• VP Sài Gòn
*Belongs to 06:01 09-02-2023 Ca Mau - Sai Gon trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
08:30
• VP Giá Rai
6h15m
14:45
• VP Sài Gòn
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Giá Rai
6h20m
14:50
• VP Sài Gòn
Lê Hùng
Instant booking
Lê Hùng
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• Bến xe Hộ Phòng
6h20m
14:50
• Ngã Tư An Sương
*Belongs to 06:00 09-02-2023 Ca Mau - Binh Duong trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
8h15m
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
16:20
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:50
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
16:35
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:50
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
8h15m
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xe VIP 32 giường
08:50
• Bệnh viện Thanh Vũ
6h10m
15:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Cà Mau - Sai Gon (VIP) trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:50
• Hòa Bình
6h
14:50
• VP Sài Gòn
*Belongs to 08:30 09-02-2023 Ho Phong - Sai Gon trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Limousine giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Hộ Phòng
7h
16:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:10
• Trạm Hộ Phòng
7h10m
16:20
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:10
• Trạm Hộ Phòng
7h40m
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
09:10
• Hòa Bình
5h35m
14:45
• VP Sài Gòn
*Belongs to 08:30 09-02-2023 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
09:15
• VP Bạc Liêu
5h35m
14:50
• VP Sài Gòn
*Belongs to 08:30 09-02-2023 Ho Phong - Sai Gon trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:25
• Trạm Hộ Phòng
7h40m
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:25
• Trạm Hộ Phòng
7h10m
16:35
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
09:35
• VP Bạc Liêu
5h10m
14:45
• VP Sài Gòn
*Belongs to 08:30 09-02-2023 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:50
• Bến xe Bạc Liêu
7h
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ca Mau - Ho Chi Minh (VIP) trip