loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Ninh to Nghe An > Bus ticket from Bac Ninh to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Bac Ninh - Bac Ninh to Nghe An

: 31 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
6h20m
13:20
• Ngã 5 Thanh Chương
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
4h20m
11:20
• Thị trấn Diễn Châu
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
5h50m
12:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
5h20m
12:20
• TP Vinh (Dọc QL1A)
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
3h50m
10:50
• Thị xã Hoàng Mai
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến xe Bắc Ninh
8h15m
18:45
• Cổng Ga Vinh
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến xe Bắc Ninh
7h5m
17:35
• Ngã Tư Diễn Châu
*Belongs to 10:30 09-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
6h20m
01:20
• Ngã 5 Thanh Chương
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
3h50m
22:50
• Thị xã Hoàng Mai
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
4h20m
23:20
• Thị trấn Diễn Châu
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
5h50m
00:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
5h20m
00:20
• TP Vinh (Dọc QL1A)
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• SamSung Bắc Ninh
6h20m
02:20
• Ngã 5 Thanh Chương
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Bến xe Bắc Ninh
8h15m
04:15
• Cổng Ga Vinh
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• SamSung Bắc Ninh
5h50m
01:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 20:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• SamSung Bắc Ninh
5h20m
01:20
• TP Vinh (Dọc QL1A)
*Belongs to 20:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• SamSung Bắc Ninh
4h20m
00:20
• Thị trấn Diễn Châu
*Belongs to 20:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• SamSung Bắc Ninh
3h50m
23:50
• Thị xã Hoàng Mai
*Belongs to 20:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Bến xe Bắc Ninh
7h5m
03:05
• Ngã Tư Diễn Châu
*Belongs to 20:00 09-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Bến xe Bắc Ninh
8h15m
04:35
• Cổng Ga Vinh
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Bến xe Bắc Ninh
7h5m
03:25
• Ngã Tư Diễn Châu
*Belongs to 20:20 09-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• SamSung Bắc Ninh
6h20m
14:20
• Ngã 5 Thanh Chương
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• SamSung Bắc Ninh
5h50m
13:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• SamSung Bắc Ninh
5h20m
13:20
• TP Vinh (Dọc QL1A)
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• SamSung Bắc Ninh
3h50m
11:50
• Thị xã Hoàng Mai
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• SamSung Bắc Ninh
4h20m
12:20
• Thị trấn Diễn Châu
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Bến xe Bắc Ninh
7h35m
03:55
• Cửa Lò
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Bến xe Bắc Ninh
7h45m
04:05
• Cửa Hội
Phú Quý
Phú Quý
Limousine giường phòng 22 phòng (WC) (new)
20:40
• Bến xe Bắc Ninh
7h30m
04:10
• Cầu Bến Thuỷ
Tăng Tín
Tăng Tín
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• Cầu vượt Bồ Sơn
7h15m
16:15
• Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An