loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Bac Ninh to Dam Ha - Quang Ninh

: 6 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
23:00
• Khu công nghiệp Quế Võ
3h55m
02:55
• Đầm Hà
*Belongs to 21:30 07-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
20:15
• Samsung Yên Phong
5h20m
01:35
• Đầm Hà
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
20:15
• Samsung Yên Phong
5h20m
01:35
• Đầm Hà
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
20:35
• Khu công nghiệp Quế Võ
5h
01:35
• Đầm Hà
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
20:35
• Khu công nghiệp Quế Võ
5h
01:35
• Đầm Hà
Ka Long (Toàn Thắng)
Ka Long (Toàn Thắng)
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Khu công nghiệp Quế Võ
4h30m
02:00
• Đầm Hà