loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Bến Tre (5)
  • Văn Phòng Bến Tre (2)
  • Bến Tre (1)
  • Dọc Đại Lộ Đồng Khởi (1)
  • VP Bến Tre (1)
Drop-off Point
 • Bình Tân (1)
  • Bến xe Miền Tây (1)
 • Quận 10 (1)
  • VP Sài Gòn (1)
 • Quận 5 (1)
  • Văn Phòng Quận 5 (1)
 • Quận 6 (1)
  • Trạm Sài Gòn (1)
 • Quận 8 (1)
  • VP Quận 8 (1)
Seat types
Rating
& up (34)
& up (98)
& up (98)
& up (98)

Bus tickets from Ben Tre - Ben Tre to Sai Gon

: 179 trips
Sort by:
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
18:15
• Ben Tre Office
2h15m
20:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
18:45
• Ben Tre Office
2h15m
21:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
17:15
• Ben Tre Office
2h15m
19:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
09:45
• Ben Tre Office
2h15m
12:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
12:15
• Ben Tre Office
2h15m
14:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
09:15
• Ben Tre Office
2h15m
11:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
04:15
• Ben Tre Office
2h15m
06:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
04:45
• Ben Tre Office
2h15m
07:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
07:45
• Ben Tre Office
2h15m
10:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
14:45
• Ben Tre Office
2h15m
17:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
13:15
• Ben Tre Office
2h15m
15:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
08:45
• Ben Tre Office
2h15m
11:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
13:45
• Ben Tre Office
2h15m
16:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
11:15
• Ben Tre Office
2h15m
13:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
06:45
• Ben Tre Office
2h15m
09:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
17:45
• Ben Tre Office
2h15m
20:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
05:15
• Ben Tre Office
2h15m
07:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
06:15
• Ben Tre Office
2h15m
08:30
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
15:45
• Ben Tre Office
2h15m
18:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare
Notice
Hoàng Khải
3.8
• 34 ratings
Ghế ngồi 28 chỗ
11:45
• Ben Tre Office
2h15m
14:00
• Ho Chi Minh Office
Not has official fare