loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Phuoc > Bus ticket from Ben xe Mien Dong to Binh Phuoc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ben xe Mien Dong to Binh Phuoc

: 13 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
3h25m
21:25
• Trạm Dừng Bù Đăng
*Belongs to 17:00 11-06-2023 Vung Tau - Dong Nai - Sai Gon - Krong Buk trip
No prepayment required
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
19:10
• ng Bus Station - Ticket booth 14
3h10m
22:20
• Bu Dang
Gia Võ
Gia Võ
Limousine Giường nằm 32 chỗ
• Mien Dong Bus Station
3h30m
00:30
• Trạm dừng nghỉ Bù Đăng
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
3h30m
20:30
• Bù Đăng (QL14)