loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Nghe An > Bus ticket from Ben xe My Dinh to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ben xe My Dinh to Nghe An

: 77 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h5m
19:25
• Bến Xe Bắc Vinh
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
20:55
• Chợ Sáo
*Belongs to 13:20 01-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
20:55
• Huyện Hưng Nguyên
*Belongs to 13:20 01-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h5m
21:25
• Bến Xe Bắc Vinh
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
22:55
• Huyện Hưng Nguyên
*Belongs to 15:20 01-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
22:55
• Chợ Sáo
*Belongs to 15:20 01-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
6h5m
00:15
• Bến Xe Bắc Vinh
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
01:45
• Huyện Hưng Nguyên
*Belongs to 18:10 01-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
01:45
• Chợ Sáo
*Belongs to 18:10 01-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
23:15
• Bến xe Mỹ Đình
3h20m
02:35
• Văn phòng Vinh
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
23:45
• Bến xe Mỹ Đình
3h20m
03:05
• Văn phòng Vinh
*Belongs to 17:00 01-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Giường nằm 44 chỗ
12:45
• Bến xe Mỹ Đình
3h20m
16:05
• Văn phòng Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
06:35
• Cổng chào Cửa Lò
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
23:00
• Bến xe Nước Ngầm
6h5m
05:05
• Bến Xe Bắc Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
• Bến xe Nước Ngầm
4h45m
03:45
• Diễn Châu
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
23:00
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
06:35
• Huyện Hưng Nguyên
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
23:00
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
06:35
• Chợ Sáo
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
• Bến xe Nước Ngầm
4h15m
03:15
• Quỳnh Lưu
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Khách sạn Ngân Hà
9h55m
20:55
• Bến xe Con Cuông
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Khách sạn Ngân Hà
8h55m
19:55
• Văn phòng Anh Sơn
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Khách sạn Ngân Hà
6h
17:00
• Bến xe Diễn Châu
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Khách sạn Ngân Hà
7h30m
18:30
• Bến xe Yên Thành
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
5h10m
13:20
• Ngã 5 Thanh Chương
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
4h40m
12:50
• Bến xe Nam Đàn
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
5h10m
13:20
• Ngã 5 Thanh Chương
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
2h40m
10:50
• Thị xã Hoàng Mai
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
3h10m
11:20
• Thị trấn Diễn Châu
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
3h10m
11:20
• Thị trấn Diễn Châu
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
2h40m
10:50
• Thị xã Hoàng Mai
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
4h10m
12:20
• TP Vinh (Dọc QL1A)