loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Nghe An > Bus ticket from Ben xe My Dinh to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Nam Từ Liêm (18)
  • Khách sạn Ngân Hà (15)
  • Văn phòng Mỹ Đình (2)
  • Bến xe Mỹ Đình (1)
Drop-off Point
 • Diễn Châu (4)
  • Bến xe Diễn Châu (3)
  • Ngã Ba Diễn Châu (1)
 • Anh Sơn (3)
  • Văn phòng Anh Sơn (3)
 • Con Cuông (3)
  • Bến xe Con Cuông (3)
 • Quỳnh Lưu (3)
  • Quỳnh Lưu (3)
 • Đô Lương (3)
  • Đô Lương (3)
 • Vinh (1)
  • Bến xe Bắc Vinh (1)
 • Yên Thành (1)
  • Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An (1)
Seat types
Rating
& up (3)
& up (19)
& up (19)
& up (20)

Bus tickets from Ben xe My Dinh to Nghe An

: 31 trips
Sort by:
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1588664572799.jpeg?w=250&h=250
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
4.0
• 5 ratings
Limousine 34 Giường VIP
20:45
• My Dinh Bus Station
6h50m
03:35
• Bac Vinh Bus station
250,000 VND
200,000 VND
34 available seats
*Belongs to 14:00 30-05-2020 Sapa - Vinh trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
18:00
• Ngan Ha Hotel
9h25m
03:25
• Con Cuong Bus Station
170,000 VND
38 available seats
*Belongs to 19:00 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
18:00
• Ngan Ha Hotel
7h30m
01:30
• Do Luong
150,000 VND
38 available seats
*Belongs to 19:00 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Ngan Ha Hotel
7h30m
19:00
• Do Luong
150,000 VND
36 available seats
*Belongs to 12:30 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
05:45
• Ngan Ha Hotel
9h25m
15:10
• Con Cuong Bus Station
170,000 VND
37 available seats
*Belongs to 06:45 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
05:45
• Ngan Ha Hotel
8h25m
14:10
• Anh Sơn Office
150,000 VND
37 available seats
*Belongs to 06:45 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Ngan Ha Hotel
5h30m
17:00
• Dien Chau Bus Station
150,000 VND
36 available seats
*Belongs to 12:30 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
18:00
• Ngan Ha Hotel
5h30m
23:30
• Dien Chau Bus Station
150,000 VND
38 available seats
*Belongs to 19:00 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
18:00
• Ngan Ha Hotel
5h
23:00
• Quynh Luu
120,000 VND
38 available seats
*Belongs to 19:00 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Ngan Ha Hotel
5h
16:30
• Quynh Luu
120,000 VND
36 available seats
*Belongs to 12:30 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Ngan Ha Hotel
8h25m
19:55
• Anh Sơn Office
150,000 VND
36 available seats
*Belongs to 12:30 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
18:00
• Ngan Ha Hotel
8h25m
02:25
• Anh Sơn Office
150,000 VND
38 available seats
*Belongs to 19:00 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
05:45
• Ngan Ha Hotel
5h
10:45
• Quynh Luu
120,000 VND
37 available seats
*Belongs to 06:45 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
05:45
• Ngan Ha Hotel
7h30m
13:15
• Do Luong
150,000 VND
37 available seats
*Belongs to 06:45 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Ngan Ha Hotel
9h25m
20:55
• Con Cuong Bus Station
170,000 VND
36 available seats
*Belongs to 12:30 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 ratings
Giường nằm 46 chỗ
05:45
• Ngan Ha Hotel
5h30m
11:15
• Dien Chau Bus Station
150,000 VND
37 available seats
*Belongs to 06:45 30-05-2020 Ha Noi - Con Cuong trip
//static.vexere.com/c/i/12562/xe-tang-tin-VeXeRe-Tqml6j1-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tăng Tín
4.1
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
10:10
• My Dinh Office
5h35m
15:45
• Dien Chau Crossroad
150,000 VND
*Belongs to 09:00 30-05-2020 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
//static.vexere.com/c/i/12562/xe-tang-tin-VeXeRe-Tqml6j1-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tăng Tín
4.1
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
10:10
• My Dinh Office
6h5m
16:15
• Gám Market
150,000 VND
*Belongs to 09:00 30-05-2020 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
//static.vexere.com/c/i/13124/xe-nhuan-nam-VeXeRe-XTmgD4D-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Nhuận Năm
1.0
• 1 ratings
Giường nằm 46 chỗ
• My Dinh Bus Station
8h
21:35
• Nam Dan Bus Station
180,000 VND
Thanh Hồng Sơn
3.6
• 13 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• My Dinh Bus Station
6h15m
19:15
• Quỳ Hợp
200,000 VND