loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Quang Binh > Bus ticket from Ben xe Nuoc Ngam to Dong Hoi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ben xe Nuoc Ngam to Dong Hoi - Quang Binh

: 13 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Kim Chi 265
Instant booking
Kim Chi 265
Limousine 34 Giường VIP
18:45
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
00:15
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 18:45 04-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:00
• Bến xe Nước Ngầm
9h
04:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:00 04-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ mới
19:30
• Bến xe Nước Ngầm
9h
04:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:30 04-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:35
• Bến xe Nước Ngầm
9h
04:35
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:35 04-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Nước Ngầm
10h
20:00
• Văn phòng Yến Ngân Quảng Bình
Dũng Hồng
Ghế ngồi 30 chỗ
17:30
• Bến xe Nước Ngầm
9h
02:30
• Bến xe Đồng Hới
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Bến xe Nước Ngầm
8h
02:00
• Bến xe Đồng Hới
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Ha Noi - Quang Binh trip
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
8h
02:20
• Bến xe Đồng Hới
*Belongs to 18:20 04-02-2023 Ha Noi - Quang Binh trip
Tú Hùng
Giường nằm 44 chỗ
05:00
• Bến xe Nước Ngầm
10h20m
15:20
• Bến xe Đồng Hới
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
18:45
• Bến xe Nước Ngầm
6h30m
01:15
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)