loading
Bus
Flight | 2,912k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Da Nang to Nghe An > Bus ticket from Ben xe Trung tam Da Nang to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Liên Chiểu (68)
 • Hải Châu (12)
 • Đà Nẵng (8)
Drop-off point
 • Vinh (14)
 • Đô Lương (12)
 • Thanh Chương (9)
 • Nam Đàn (7)
 • Cửa Lò (6)
 • Con Cuông (3)
 • Anh Sơn (2)
 • Nghĩa Đàn (2)
 • Thái Hòa (2)
 • Tân Kỳ (2)
 • Diễn Châu (1)
 • Nghi Lộc (1)
 • Tương Dương (1)
 • Yên Thành (1)
Types of seat
Rating
& up (48)
& up (7)

Find the cheapest bus tickets from Ben xe Trung tam Da Nang to Nghe An

: 63 trips
Sort by:
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h5m
16:15
• Văn phòng Vinh
550,000VND
18 seats left
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
11h
19:00
• Bến xe Đô Lương
550,000VND
20 seats left
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
11h
19:10
• Bến xe Đô Lương
550,000VND
20 seats left
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
20:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h30m
05:30
• Thanh Chương
400,000VND
3 seats left
*Belongs to 17:00 28-01-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
20:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h30m
04:30
• Văn phòng Vinh
400,000VND
3 seats left
*Belongs to 17:00 28-01-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
20:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h
04:00
• Cổng chào Cửa Lò
400,000VND
3 seats left
*Belongs to 17:00 28-01-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h35m
16:45
• Cổng chào Cửa Lò
550,000VND
18 seats left
*Belongs to 08:10 28-01-2023 Da Nang - Vinh (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
20:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
12h
08:00
• Bến xe Con Cuông
450,000VND
6 seats left
*Belongs to 17:00 28-01-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h
16:10
• Văn phòng Vinh
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:10 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
10h30m
18:40
• Bến xe Dùng
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:10 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip

Rate your ticket searching experiences

Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
10h30m
18:30
• Bến xe Dùng
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:00 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h45m
17:45
• Thị trấn Nam Đàn
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:00 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h
17:10
• Cổng chào Cửa Lò
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:10 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h
17:00
• Cổng chào Cửa Lò
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:00 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
20:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
10h30m
06:30
• Bến xe Đô Lương
400,000VND
9 seats left
*Belongs to 17:00 28-01-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h
16:00
• Văn phòng Vinh
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:00 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h45m
17:55
• Thị trấn Nam Đàn
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:10 28-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
11h
19:10
• Bến xe Đô Lương
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
08:15
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
11h
19:15
• Bến xe Đô Lương
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
08:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h
17:10
• Cổng chào Cửa Lò
300,000VND
*Belongs to 08:10 28-01-2023 Da Nang - Do Luong trip