loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Kien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Duong to Kien Giang

: 33 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Bến xe Bàu Bàng
6h45m
23:15
• Huynh Thi Thu Private Enterprise
*Belongs to 16:30 04-06-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
No prepayment required
Gia Huệ
Gia Huệ
Giường nằm 41 chỗ
18:00
• Binh Duong
8h15m
02:15
• An Minh
*Belongs to 20:00 04-06-2023 Ho Chi Minh - Kien Giang trip
Ánh Bình Minh
Instant booking
Ánh Bình Minh
Giường nằm 40 chỗ
04:00
• Phu Chanh Bus Station
6h50m
10:50
• Bến xe Gò Quao
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Kim Hang Roundabout
11h30m
07:30
• Bx. Giang Thành
*Belongs to 20:00 04-06-2023 Binh Duong - Giang Thanh trip
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• BD. Bình Dương
10h30m
19:00
• Vp. Hà Tiên
No prepayment required