loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Vinh Long > Bus ticket from Binh Tan to Vinh Long
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Tan - Sai Gon to Vinh Long - Vinh Long

: 17 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Đức Phát
Instant booking
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Mien Tay Bus Station
3h
10:00
• Cầu Mỹ Thuận
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Sai Gon - An Giang trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:31
• 14 Gas Station
3h
10:31
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
*Belongs to 07:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Đức Phát
Instant booking
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Mien Tay Bus Station
3h
12:00
• Cầu Mỹ Thuận
*Belongs to 09:00 12-02-2023 Sai Gon - An Giang trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:31
• 14 Gas Station
3h
12:31
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
*Belongs to 09:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Đức Phát
Instant booking
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Mien Tay Bus Station
3h
14:00
• Cầu Mỹ Thuận
*Belongs to 11:00 12-02-2023 Sai Gon - An Giang trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:31
• 14 Gas Station
3h
14:31
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
*Belongs to 11:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Đức Phát
Instant booking
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
13:30
• Mien Tay Bus Station
3h
16:30
• Cầu Mỹ Thuận
*Belongs to 13:30 12-02-2023 Sai Gon - An Giang trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
13:31
• 14 Gas Station
3h
16:31
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
*Belongs to 13:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
15:31
• 14 Gas Station
3h
18:31
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
*Belongs to 15:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Đức Phát
Instant booking
Đức Phát
Limousine 32 Phòng
16:00
• Mien Tay Bus Station
3h
19:00
• Cầu Mỹ Thuận
*Belongs to 16:00 12-02-2023 Sai Gon - An Giang trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
17:31
• 14 Gas Station
3h
20:31
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
*Belongs to 17:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Đức Phát
Instant booking
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Mien Tay Bus Station
3h
21:00
• Cầu Mỹ Thuận
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Sai Gon - An Giang trip
Hưng Thịnh (Vĩnh Long)
Giường nằm 46 chỗ
06:10
• Mien Tay Bus Station
2h
08:10
• Vĩnh Long
Đức Phát (Vĩnh Long)
Limousine 32 chỗ ngồi
16:00
• Mien Tay Bus Station (HCMC)
3h
19:00
• Cầu Mỹ Thuận
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
• 14 Gas Station
3h
01:30
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
Vũ Linh limousine
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
20:15
• 14 Gas Station
2h20m
22:35
• Vòng xoay Trường An
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
2h22m
16:52
• KDL Trường An