loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Bus ticket from Cau Giay to Bai Dinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon codeBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Cầu Giấy (297)
 • Hai Bà Trưng (108)
 • Hoàng Mai (36)
Drop-off point
 • Hoa Lư (600)
 • Ninh Bình (519)
 • Gia Viễn (234)
 • Tam Cốc Bích Động (73)
 • Tam Điệp (32)
 • Tràng An - Bái Đính (30)
 • Kim Sơn (26)
 • Yên Khánh (26)
 • Yên Mô (15)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Cau Giay - Ha Noi to Bai Dinh - Ninh Binh

: 144 trips
Sort by:
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
05:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
07:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
8 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
15:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
17:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
09:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
11:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
7 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
19:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
21:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
18:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
20:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
16:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
18:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
11:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
13:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
14:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
16:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
10 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
10:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
12:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
07:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
09:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
4 seats left

Rate your ticket searching experiences

Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
06:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
08:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
10 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
17:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
19:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
12:50
• Văn phòng Tú Mỡ
1h20m
14:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
18:30
• Công viên Cầu Giấy
1h40m
20:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:50 29-01-2023 CV Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
12:30
• Công viên Cầu Giấy
1h40m
14:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 12:50 29-01-2023 CV Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
05:30
• Công viên Cầu Giấy
1h40m
07:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
8 seats left
*Belongs to 05:50 29-01-2023 CV Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
11:30
• Công viên Cầu Giấy
1h40m
13:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 11:50 29-01-2023 CV Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
07:30
• Công viên Cầu Giấy
1h40m
09:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
4 seats left
*Belongs to 07:50 29-01-2023 CV Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
06:30
• Công viên Cầu Giấy
1h40m
08:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
10 seats left
*Belongs to 06:50 29-01-2023 CV Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Tràng An Limousine
Instant booking
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
15:30
• Công viên Cầu Giấy
1h40m
17:10
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
20% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 15:50 29-01-2023 CV Cau Giay - Ninh Binh trip