loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Phuoc to Binh Duong > Bus ticket from Chon Thanh to Thu Dau Mot
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon code
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Chơn Thành (273)
 • Lộc Ninh (261)
 • Bình Long (180)
 • Hớn Quản (180)
 • Bù Đốp (85)
Drop-off point
 • Thuận An (305)
 • Thủ Dầu Một (248)
 • Bàu Bàng (150)
 • Bến Cát (125)
 • Phú Giáo (6)
 • Bắc Tân Uyên (2)
Types of seat
Rating
& up (33)

Find the cheapest bus tickets from Chon Thanh - Binh Phuoc to Thu Dau Mot - Binh Duong

: 33 trips
Sort by:
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
13:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 11:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
08:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
09:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
2 seats left
*Belongs to 07:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
17:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
18:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 16:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
12:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 10:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
08:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 06:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
10:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
11:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 09:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
18:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
19:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 17:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
14:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
15:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 13:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
16:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 14:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
05:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
06:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
3 seats left
*Belongs to 04:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip

Rate your ticket searching experiences

Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
17:00
• Bình Dương
180,000VND
220,000VND
5 seats left
*Belongs to 15:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:00
• Bến xe Chơn Thành
1h
10:00
• Bình Dương
200,000VND
5 seats left
*Belongs to 08:00 07-10-2022 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Chơn Thành
1h5m
13:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
130,000VND
*Belongs to 11:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:00
• Chơn Thành
1h5m
10:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
200,000VND
*Belongs to 08:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:00
• Chơn Thành
1h5m
12:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
200,000VND
*Belongs to 10:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:00
• Chơn Thành
1h5m
08:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
200,000VND
*Belongs to 06:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
19:00
• Chơn Thành
1h5m
20:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
200,000VND
*Belongs to 18:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:00
• Chơn Thành
1h5m
06:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
200,000VND
*Belongs to 04:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Chơn Thành
1h5m
19:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
130,000VND
*Belongs to 17:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Chơn Thành
1h5m
09:05
• Công viên Thanh Lễ (Thủ Dầu Một)
130,000VND
*Belongs to 07:00 07-10-2022 Bu Dop - Ho Chi Minh trip