loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from to Ha Noi > Bus ticket from Cua Lo to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Cua Lo - Vinh - Nghe An to Ha Noi

: 21 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
07:00
• Cổng chào Cửa Lò
5h30m
12:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 22-08-2022 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
08:10
• Cổng chào Cửa Lò
6h
14:10
• Thăng Long Number One
*Belongs to 08:10 22-08-2022 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
08:10
• Cổng chào Cửa Lò
5h30m
13:40
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 08:10 22-08-2022 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
14:00
• Cổng chào Cửa Lò
5h40m
19:40
• Thăng Long Number One
*Belongs to 14:00 22-08-2022 Vinh - BX Gia Lam trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
14:00
• Cổng chào Cửa Lò
6h10m
20:10
• Bến xe Gia Lâm
*Belongs to 14:00 22-08-2022 Vinh - BX Gia Lam trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
14:00
• Cổng chào Cửa Lò
5h10m
19:10
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 14:00 22-08-2022 Vinh - BX Gia Lam trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
14:30
• Cổng chào Cửa Lò
5h30m
20:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 14:30 22-08-2022 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 32 chỗ
15:30
• Cổng chào Cửa Lò
5h30m
21:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 15:30 22-08-2022 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
No prepayment required
Phúc Lợi
Instant booking
Phúc Lợi
Giường nằm 36 chỗ (WC)
22:15
• VP Cửa Lò
7h
05:15
• Bến xe Nước Ngầm
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
22:30
• Cổng chào Cửa Lò
5h30m
04:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 22:30 22-08-2022 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
22:30
• Cổng chào Cửa Lò
6h
04:30
• Thăng Long Number One
*Belongs to 22:30 22-08-2022 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
• Quảng trường Bình Minh
6h
04:45
• Bến xe Nước Ngầm
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Cổng chào Cửa Lò
7h30m
06:00
• Bến xe Sơn Tây
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Cửa Hội
7h25m
04:55
• Sân bay Nội Bài
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Cửa Hội
5h55m
03:25
• Mỹ Đình
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Cửa Hội
6h55m
04:25
• Gia Lâm
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Cửa Lò
7h15m
04:55
• Sân bay Nội Bài
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Cửa Lò
5h45m
03:25
• Mỹ Đình
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Cửa Lò
6h45m
04:25
• Gia Lâm
Đức Lan
Đức Lan
Limousine 20 phòng VIP (WC)
21:30
• Thị xã Cửa Lò
6h30m
04:00
• Bến xe Nước Ngầm
Đức Lan
Đức Lan
Limousine 20 phòng VIP (WC)
21:30
• Thị xã Cửa Lò
7h30m
05:00
• Đại học Thương Mại