loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lam Dong to Ninh Thuan > Bus ticket from Da Lat to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Da Lat - Lam Dong to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

: 19 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
09:30
• Văn Phòng Phan Rang
No prepayment required
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ VIP
08:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
11:00
• Văn Phòng Phan Rang
No prepayment required
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
09:30
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
12:30
• Văn Phòng Phan Rang
No prepayment required
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
11:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
14:00
• Văn Phòng Phan Rang
No prepayment required
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ VIP
13:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
16:00
• Văn Phòng Phan Rang
No prepayment required
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
15:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
18:00
• Văn Phòng Phan Rang
No prepayment required
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
10:30
• Đà Lạt
2h35m
13:05
• VP Phan Rang
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
10:30
• Đà Lạt
2h20m
12:50
• Ngã 4 Tháp Chàm
*Belongs to 10:30 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
10:40
• Trại Mát
2h10m
12:50
• Ngã 4 Tháp Chàm
*Belongs to 10:30 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
10:40
• Trại Mát
2h25m
13:05
• VP Phan Rang
*Belongs to 10:30 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:00
• Đà Lạt
2h35m
13:35
• VP Phan Rang
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:00
• Đồi chè Cầu Đất Farm
2h5m
13:05
• VP Phan Rang
*Belongs to 10:30 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:00
• Đồi chè Cầu Đất Farm
1h50m
12:50
• Ngã 4 Tháp Chàm
*Belongs to 10:30 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:00
• Đà Lạt
2h20m
13:20
• Ngã 4 Tháp Chàm
*Belongs to 11:00 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:10
• Trại Mát
2h25m
13:35
• VP Phan Rang
*Belongs to 11:00 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:10
• Trại Mát
2h10m
13:20
• Ngã 4 Tháp Chàm
*Belongs to 11:00 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
1h50m
13:20
• Ngã 4 Tháp Chàm
*Belongs to 11:00 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Thu Thảo
Thu Thảo
Ford Transit 16 chỗ
11:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
2h5m
13:35
• VP Phan Rang
*Belongs to 11:00 10-02-2023 Da Lat - Phan Rang trip
Phước Tiến Limousine
Phước Tiến Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bưu điện thành phố Đà Lạt
2h30m
16:30
• Phan Rang