loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dong Hoi - Quang Binh to Sai Gon

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
01:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
23h30m
00:30
• Trạm Tý Nghĩa
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
04:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
23h30m
03:30
• Trạm Tý Nghĩa
*Belongs to 18:30 11-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
04:30
• Quảng Bình (Dọc QL 1A)
29h
09:30
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 20:00 11-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
04:30
• Quảng Bình (Dọc QL 1A)
29h30m
10:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 20:00 11-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Quảng Bình (Dọc QL 1A)
29h30m
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 14:00 12-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Quảng Bình (Dọc QL 1A)
29h
03:30
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 14:00 12-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
01:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h
02:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 16:00 11-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h
06:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 20:00 11-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
14:03
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h
15:03
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
*Belongs to 02:03 12-02-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
14:03
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h
14:03
• Cổng Bến xe Miền Đông Mới (TP HCM)
*Belongs to 02:03 12-02-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h
19:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 09:00 12-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h
21:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 11:00 12-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
02:30
• Đường tránh Tp Đồng Hới (QL1A)
27h45m
06:15
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
04:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h30m
05:00
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
14:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h30m
14:30
• Bến xe Miền Đông Mới
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
14:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h10m
15:10
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h30m
19:00
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
21:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h
21:30
• Bến xe Miền Đông Mới
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
21:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h40m
22:10
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Đường tránh Tp Đồng Hới (QL1A)
27h45m
02:15
• Bến xe Miền Đông
Lộc Thủy
Lộc Thủy
Giường nằm 46 chỗ
15:00
• TP Đồng Hới (đường tránh)
22h
13:00
• Chợ đầu mối Thủ Đức
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
18:40
• Đường tránh Tp Đồng Hới (QL1A)
28h2m
22:42
• Bến xe Miền Đông