loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Kien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dong Nai to Kien Giang

: 41 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
03:30
• Nhơn Trạch
8h15m
11:45
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 05:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
03:30
• Nhơn Trạch
9h30m
13:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
*Belongs to 05:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
03:30
• Nhơn Trạch
8h30m
12:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 05:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
03:30
• Nhơn Trạch
8h
11:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 05:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
8h
13:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
6h30m
11:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 05:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
7h
12:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 05:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
6h45m
11:45
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 05:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Minh Quân (Đồng Nai)
Instant booking
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Ngã 4 Hiệp Phước
9h50m
02:50
• BX Vĩnh Thuận
*Belongs to 18:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Minh Quân (Đồng Nai)
Instant booking
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Ngã 4 Hiệp Phước
8h50m
01:50
• Chợ Thứ 7
*Belongs to 18:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Minh Quân (Đồng Nai)
Instant booking
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Ngã 4 Hiệp Phước
8h
01:00
• Bến xe Rạch Sỏi
*Belongs to 18:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Minh Quân (Đồng Nai)
Instant booking
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• VP Biên Hòa
8h50m
02:50
• BX Vĩnh Thuận
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:00
• Nhơn Trạch
8h15m
02:15
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 19:30 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:00
• Nhơn Trạch
8h
02:00
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 19:30 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:00
• Nhơn Trạch
8h30m
02:30
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 19:30 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:00
• Nhơn Trạch
9h30m
03:30
• Bến Xe Vĩnh Thuận
*Belongs to 19:30 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Minh Quân (Đồng Nai)
Instant booking
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• VP Biên Hòa
7h50m
01:50
• Chợ Thứ 7
*Belongs to 18:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Minh Quân (Đồng Nai)
Instant booking
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• VP Biên Hòa
7h
01:00
• Bến xe Rạch Sỏi
*Belongs to 18:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
8h
02:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 20:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
8h30m
03:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 20:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
8h15m
02:45
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 20:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
9h30m
04:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
*Belongs to 20:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
8h
03:30
• Bến Xe Vĩnh Thuận
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
6h30m
02:00
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 19:30 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
6h45m
02:15
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 19:30 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
7h
02:30
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 19:30 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
20:00
• Bến Xe Đồng Nai
8h
04:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
20:00
• Bến Xe Đồng Nai
6h30m
02:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 20:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
20:00
• Bến Xe Đồng Nai
6h45m
02:45
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 20:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
20:00
• Bến Xe Đồng Nai
7h
03:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 20:00 19-08-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
No prepayment required