loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Hung Yen > Bus ticket from Gia Lam to Hung Yen
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Gia Lam - Ha Noi to Hung Yen

: 10 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h18m
18:58
• Công viên Hồ Thiên Nga
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h20m
19:00
• Khu vực Park River
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h14m
18:54
• Thủy Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h16m
18:56
• Toà Sky 2
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h21m
19:01
• Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h12m
18:52
• Toà Sky 1
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h22m
19:02
• Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h15m
18:55
• Khu vực West Bay
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
18:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h13m
18:53
• Khu vực Thảo Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
21:40
• Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư
0h10m
21:50
• Ecopark