loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Long - Quang Ninh to Quang Ninh

: 50 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
3h5m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Belongs to 21:30 14-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
1h40m
08:00
• CHK Vân Đồn
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
1h35m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 06:20 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
0h50m
07:10
• Cẩm Phả
*Belongs to 06:20 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
1h15m
07:35
• Cửa Ông
*Belongs to 06:20 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:30
• Sun World Halong
1h40m
08:10
• CHK Vân Đồn
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:30
• Sun World Halong
1h35m
08:05
• Vân Đồn
*Belongs to 06:30 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:30
• Sun World Halong
1h15m
07:45
• Cửa Ông
*Belongs to 06:30 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:30
• Sun World Halong
0h50m
07:20
• Cẩm Phả
*Belongs to 06:30 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
0h30m
07:10
• Cẩm Phả
*Belongs to 06:20 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
1h20m
08:00
• CHK Vân Đồn
*Belongs to 06:20 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
1h15m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 06:20 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
0h55m
07:35
• Cửa Ông
*Belongs to 06:20 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:50
• Kênh Liêm
0h55m
07:45
• Cửa Ông
*Belongs to 06:30 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:50
• Kênh Liêm
1h20m
08:10
• CHK Vân Đồn
*Belongs to 06:30 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:50
• Kênh Liêm
0h30m
07:20
• Cẩm Phả
*Belongs to 06:30 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:50
• Kênh Liêm
1h15m
08:05
• Vân Đồn
*Belongs to 06:30 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:15
• Sun World Halong
1h40m
15:55
• CHK Vân Đồn
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:15
• Sun World Halong
1h35m
15:50
• Vân Đồn
*Belongs to 14:15 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:15
• Sun World Halong
0h50m
15:05
• Cẩm Phả
*Belongs to 14:15 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:15
• Sun World Halong
1h15m
15:30
• Cửa Ông
*Belongs to 14:15 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:35
• Kênh Liêm
0h55m
15:30
• Cửa Ông
*Belongs to 14:15 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:35
• Kênh Liêm
1h15m
15:50
• Vân Đồn
*Belongs to 14:15 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:35
• Kênh Liêm
1h20m
15:55
• CHK Vân Đồn
*Belongs to 14:15 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
14:35
• Kênh Liêm
0h30m
15:05
• Cẩm Phả
*Belongs to 14:15 15-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Hoàng Phương Limousine
Hoàng Phương Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Hạ Long
3h
09:30
• Bến xe khách Móng Cái
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
00:13
• Văn phòng Hạ Long
1h30m
01:43
• Vân Đồn
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
00:13
• Văn phòng Hạ Long
0h50m
01:03
• Bệnh viện Cọc 7 Cẩm Phả
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
1h35m
02:55
• Tiên Yên
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
1h35m
02:55
• Đầm Hà