loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Noi to Lao Cai - Lao Cai

: 185 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
00:15
• Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
5h35m
05:50
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 16:05 11-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
G8 OPEN TOUR
Instant booking
G8 OPEN TOUR
Limousine giường phòng 24 chỗ
00:40
• Sân bay Nội Bài
4h45m
05:25
• Thành phố Lào Cai
*Belongs to 23:45 11-02-2023 Ha Noi - Sapa trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
01:00
• Ngã ba Kim Anh
4h50m
05:50
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 16:05 11-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
01:10
• Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
5h35m
06:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
01:55
• Ngã ba Kim Anh
4h50m
06:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
06:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
11:05
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
06:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
10:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
06:20
• Thôn Bầu
4h45m
11:05
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
06:35
• Văn Phòng Nội Bài
4h30m
11:05
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
06:45
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
11:50
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
G8 OPEN TOUR
Instant booking
G8 OPEN TOUR
Limousine giường phòng 22 chỗ
06:50
• Đối diện 120 Trần Quốc Hoàn
5h50m
12:40
• Thành phố Lào Cai
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Ha Noi - Sapa trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
07:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
11:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
07:05
• Thôn Bầu
4h45m
11:50
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 06:45 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
G8 OPEN TOUR
Instant booking
G8 OPEN TOUR
Limousine giường phòng 22 chỗ
07:20
• Đối diện 120 Trần Quốc Hoàn
5h50m
13:10
• Thành phố Lào Cai
*Belongs to 07:30 12-02-2023 Ha Noi - Sapa trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
07:20
• Văn Phòng Nội Bài
4h30m
11:50
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 06:45 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
07:30
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
12:35
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
07:50
• Thôn Bầu
4h45m
12:35
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 07:30 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
G8 OPEN TOUR
Instant booking
G8 OPEN TOUR
Limousine giường phòng 22 chỗ
07:55
• Sân bay Nội Bài
4h45m
12:40
• Thành phố Lào Cai
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Ha Noi - Sapa trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
08:05
• Văn Phòng Nội Bài
4h30m
12:35
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 07:30 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
08:15
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
12:30
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 08:15 12-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
G8 OPEN TOUR
Instant booking
G8 OPEN TOUR
Limousine giường phòng 22 chỗ
08:25
• Sân bay Nội Bài
4h45m
13:10
• Thành phố Lào Cai
*Belongs to 07:30 12-02-2023 Ha Noi - Sapa trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
08:45
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
13:50
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
09:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
13:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 09:00 12-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
09:05
• Thôn Bầu
4h45m
13:50
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 08:45 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
09:20
• Văn Phòng Nội Bài
4h30m
13:50
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 08:45 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
10:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
15:05
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
10:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
14:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 10:00 12-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
10:20
• Thôn Bầu
4h45m
15:05
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 10:00 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
10:30
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
14:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 10:30 12-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
10:35
• Văn Phòng Nội Bài
4h30m
15:05
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 10:00 12-02-2023 Ha Noi - Lao Cai trip
No prepayment required