loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Noi to Sai Gon

: 36 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
10:00
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
36h7m
22:07
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
10:00
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
35h25m
21:25
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 10:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
37h30m
03:30
• Bến xe Miền Đông Mới
No prepayment required
Phượng Hoàng
Instant booking
Phượng Hoàng
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
38h
04:00
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
14:00
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
36h7m
02:07
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
38h
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 14:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
14:00
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
35h25m
01:25
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 14:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
14:05
• VP Nhà xe Cô 2
37h25m
03:30
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 14:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
14:05
• VP Nhà xe Cô 2
37h55m
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 14:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Bến xe Nước Ngầm
33h
00:30
• Trạm Tý Nghĩa
Hoàng Long - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
36h7m
06:07
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
35h25m
05:25
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 18:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Bến xe Nước Ngầm
33h
03:30
• Trạm Tý Nghĩa
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Nước Ngầm
37h30m
09:30
• Bến xe Miền Đông Mới
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Nước Ngầm
38h
10:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 20:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
20:05
• VP Nhà xe Cô 2
37h55m
10:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 20:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
20:05
• VP Nhà xe Cô 2
37h25m
09:30
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 20:00 17-03-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Nước Ngầm
34h30m
19:30
• Bến xe An Sương
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe Nước Ngầm
34h30m
21:30
• Bến xe An Sương
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe Nước Ngầm
34h30m
02:30
• Bến xe An Sương
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Nước Ngầm
34h30m
06:30
• Bến xe An Sương
Hiền Phương (Hà Nội)
Giường nằm 40 chỗ
02:30
• Bến xe Giáp Bát
31h
09:30
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
• Bến xe Nước Ngầm
34h
05:00
• Bến xe Miền Đông
Tân Đạt (Hà Nội)
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe Giáp Bát
31h
23:00
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
37h45m
06:45
• Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
37h30m
06:30
• VP Sài Gòn
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Nước Ngầm
36h15m
06:15
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Văn phòng Hà Nội
36h
06:00
• Bến xe Miền Đông
Tý Nghĩa
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Bến xe Nước Ngầm
34h15m
04:45
• Dãy 8 quầy D1- Bến xe Miền Đông
Hoàng Long T&T
Hoàng Long T&T
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Nước Ngầm
38h
09:00
• Bến xe Miền Đông