loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Tinh to Ha Noi

: 153 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
00:00
• Bến xe Hà Tĩnh
6h10m
06:10
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 21:30 03-10-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
06:00
• Ngã 3 Việt Lào
8h40m
14:40
• Bến xe Nước Ngầm
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
07:30
• Bến Xe Cẩm Xuyên
7h10m
14:40
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 06:00 04-10-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Bến xe Hà Tĩnh
6h10m
14:40
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 06:00 04-10-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
08:35
• Xuân Hội
7h30m
16:05
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 10:05 04-10-2022 Xuan Hoi - Vinh - Ha Noi (Sang) trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
09:00
• Ngã 3 Việt Lào
8h40m
17:40
• Bến xe Nước Ngầm
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
10:30
• Bến Xe Cẩm Xuyên
7h10m
17:40
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 09:00 04-10-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
10:45
• Bến xe Hà Tĩnh
6h45m
17:30
• Bến xe Nước Ngầm
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
10:45
• Bến xe Hà Tĩnh
7h15m
18:00
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 10:45 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe Hà Tĩnh
6h45m
17:45
• Bến xe Nước Ngầm
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Hồng Lĩnh (Dọc QL 1A)
7h
18:00
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 10:45 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe Hà Tĩnh
7h15m
18:15
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 11:00 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Hồng Lĩnh (Dọc QL 1A)
6h30m
17:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 10:45 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:15
• Hồng Lĩnh (Dọc QL 1A)
6h30m
17:45
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 11:00 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:15
• Hồng Lĩnh (Dọc QL 1A)
7h
18:15
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 11:00 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:30
• Cầu Bến Thủy 1 (Hà Tĩnh)
6h
17:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 10:45 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:30
• Cầu Bến Thủy 1 (Hà Tĩnh)
6h30m
18:00
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 10:45 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Bến xe Hà Tĩnh
6h10m
17:40
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 09:00 04-10-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:45
• Cầu Bến Thủy 1 (Hà Tĩnh)
6h30m
18:15
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 11:00 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:45
• Cầu Bến Thủy 1 (Hà Tĩnh)
6h
17:45
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 11:00 04-10-2022 Ha Tinh - Ha Noi trip
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
12:30
• Xuân Hội
7h30m
20:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Xuan Hoi - Vinh - Ha Noi (Sang) trip
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Xe giường nằm 40 chỗ
16:05
• Bến xe Hà Tĩnh
8h55m
01:00
• Ngã ba Kim Anh
*Belongs to 16:05 04-10-2022 Ha Tinh - Sapa trip
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn (Vinh - Sapa)
Xe giường nằm 40 chỗ
16:05
• Bến xe Hà Tĩnh
8h10m
00:15
• Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
*Belongs to 16:05 04-10-2022 Ha Tinh - Sapa trip
Tân Minh Hà
Instant booking
Tân Minh Hà
Giường nằm 42 chỗ
20:00
• Nghi Xuân
7h
03:00
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Tân Minh Hà
Instant booking
Tân Minh Hà
Giường nằm 42 chỗ
20:15
• Nghi Xuân
7h
03:15
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
20:30
• Ngã 3 Việt Lào
8h40m
05:10
• Bến xe Nước Ngầm
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
20:36
• Xuân Hội
7h30m
04:06
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 22:06 04-10-2022 Xuan Hoi - Vinh - Ha Noi (Toi) trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
21:00
• Ngã 3 Việt Lào
8h40m
05:40
• Bến xe Nước Ngầm
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
7h30m
05:00
• Bến xe Nước Ngầm
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
21:30
• Ngã 3 Việt Lào
8h40m
06:10
• Bến xe Nước Ngầm