loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Hai Duong to Son La
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Hai Duong to Son La

: 15 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 07/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hùng Long (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
16:30
• Cổng bến xe Hải Dương
4h20m
20:50
• Bến xe Mộc Châu
Hùng Long (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
18:30
• Cổng bến xe Hải Dương
4h
22:30
• Bến xe Mộc Châu
Thủy Khởi
Thủy Khởi
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Nhà hàng 559 Hải Dương
11h15m
06:00
• Bến xe Mường La
Thủy Khởi
Thủy Khởi
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Nhà hàng 559 Hải Dương
10h30m
05:15
• Bệnh viện Quân y 6
Thủy Khởi
Thủy Khởi
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Nhà hàng 559 Hải Dương
7h30m
02:15
• Khách sạn Hương Sen
Hùng Long (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
19:00
• Cổng bến xe Hải Dương
4h
23:00
• Bến xe Mộc Châu
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
15:00
• Bến xe Phú Thái
9h15m
00:15
• Khách sạn Hương Sen
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
15:00
• Bến xe Phú Thái
13h15m
04:15
• Thị trấn Thuận Châu
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
15:00
• Bến xe Phú Thái
11h45m
02:45
• Thành phố Sơn La
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
15:30
• Thành phố Hải Dương
11h15m
02:45
• Thành phố Sơn La
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
15:30
• Thành phố Hải Dương
8h45m
00:15
• Khách sạn Hương Sen
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
15:30
• Thành phố Hải Dương
12h45m
04:15
• Thị trấn Thuận Châu
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
16:00
• Khu công nghiệp VSIP Hải Dương
10h45m
02:45
• Thành phố Sơn La
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
16:00
• Khu công nghiệp VSIP Hải Dương
12h15m
04:15
• Thị trấn Thuận Châu
Lý Nghĩa
Lý Nghĩa
Giường nằm 38 chỗ
16:00
• Khu công nghiệp VSIP Hải Dương
8h15m
00:15
• Khách sạn Hương Sen