loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Ha Noi > Bus ticket from Hoang Hoa to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Hoằng Hóa (28)
 • Thanh Hóa (13)
Drop-off point
 • Hoàng Mai (24)
 • Long Biên (6)
 • Nam Từ Liêm (1)
 • Từ Liêm (1)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Hoang Hoa - Thanh Hoa to Ha Noi

: 16 trips
Sort by:
Tấn Lợi Limousine
Tấn Lợi Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• VP Thanh Hóa
3h
12:00
• VP Hà Nội
Not has official fare
Cương Lĩnh
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• KDL Hải Tiến
4h
12:00
• Giap Bat Bus Station
Not has official fare
Quảng Mận
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Bến xe huyện Hoằng Hóa
4h
16:30
• My Dinh Bus Station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
19:35
• Anh Dan restaurant
2h20m
21:55
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 20-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
16:40
• Anh Dan restaurant
2h30m
19:10
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 20-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 09 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
02:10
• Anh Dan restaurant
2h50m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - V.02 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
02:10
• Anh Dan restaurant
2h50m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 38 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:00
• Anh Dan restaurant
2h55m
16:55
• Gia Lam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 20-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:50
• Anh Dan restaurant
2h30m
17:20
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 20-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:10
• Anh Dan restaurant
2h50m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 29 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:00
• Anh Dan restaurant
2h40m
16:40
• Tam Trinh crossroads
Not has official fare
*Belongs to --:-- 20-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
19:00
• Anh Dan restaurant
2h30m
21:30
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 20-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 13 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:10
• Anh Dan restaurant
3h
05:10
• Tam Trinh crossroads
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 20 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:10
• Anh Dan restaurant
2h50m
05:00
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 12 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:00
• Anh Dan restaurant
2h30m
14:30
• Nuoc Ngam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 20-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 10 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:10
• Anh Dan restaurant
3h15m
05:25
• Gia Lam Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 20 trip