loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Nghe An > Bus ticket from Hong Linh to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Nghi Xuân (60)
 • Hồng Lĩnh (41)
 • Thạch Hà (40)
 • Can Lộc (20)
Drop-off point
 • Diễn Châu (88)
 • Nghi Lộc (44)
 • Vinh (44)
 • Hoàng Mai (22)
 • Quỳnh Lưu (22)
 • Nghĩa Đàn (1)
Types of seat
Rating
& up (21)

Find the cheapest bus tickets from Hong Linh - Ha Tinh to Nghe An

: 21 trips
Sort by:
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
2h10m
00:15
• VP Giát
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h55m
00:00
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
0h55m
23:00
• Bến xe Phía Đông TP. Vinh
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h45m
23:50
• VP Diễn Kỷ
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h5m
23:10
• VP Quán Bánh
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h40m
23:45
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h30m
23:35
• Chợ Sy Nam
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h5m
23:10
• VP Quán Bánh
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h20m
23:25
• Nam Cấm
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h20m
23:25
• Nam Cấm
Spotlessly clean
320,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
2h25m
00:30
• Bệnh viện phong Hoàng Mai
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h15m
23:20
• VP Quán Hành
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
2h10m
00:15
• VP Giát
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
0h55m
23:00
• Bến xe Phía Đông TP. Vinh
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h40m
23:45
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h45m
23:50
• VP Diễn Kỷ
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h30m
23:35
• Chợ Sy Nam
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h15m
23:20
• VP Quán Hành
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
1h55m
00:00
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:05
• VP Hồng Lĩnh
2h25m
00:30
• Bệnh viện phong Hoàng Mai
Spotlessly clean
190,000VND