loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Bac Lieu > Bus ticket from Kien Luong to Bac Lieu
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Kien Luong - Kien Giang to Bac Lieu

: 6 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 01/04/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hiền Vân
Hiền Vân
Ghế ngồi 29 chỗ
06:10
• Kiên Lương
5h23m
11:33
• Giá Rai
*Belongs to 05:30 09-04-2023 Ha Tien - Bac Lieu trip
No prepayment required