loading
Bus
Flight | 1,048k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lam Dong to Ninh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Đà Lạt (31)
 • Bảo Lộc (8)
 • Đức Trọng (8)
 • Di Linh (4)
 • Đơn Dương (4)
Drop-off point
 • Phan Rang-Tháp Chàm (43)
 • Ninh Sơn (6)
Types of seat
Rating
& up (30)
& up (48)

Find the cheapest bus tickets from Lam Dong to Ninh Thuan

: 49 trips
Sort by:
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
09:30
• Văn Phòng Phan Rang
100,000VND
21 seats left
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
15:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
18:00
• Văn Phòng Phan Rang
100,000VND
21 seats left
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
09:30
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
12:30
• Văn Phòng Phan Rang
100,000VND
21 seats left
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ VIP
13:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
16:00
• Văn Phòng Phan Rang
110,000VND
16 seats left
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ
11:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
14:00
• Văn Phòng Phan Rang
100,000VND
21 seats left
Hiền Ân
Instant booking
Hiền Ân
Ghế ngồi 29 chỗ VIP
08:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h
11:00
• Văn Phòng Phan Rang
110,000VND
16 seats left
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:05
• Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc
4h55m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 07:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:25
• Đơn Dương
2h35m
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 05:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
13:25
• Đức Trọng
3h35m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 12:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
09:25
• Đơn Dương
2h35m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 07:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip

Rate your ticket searching experiences

Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
14:25
• Đơn Dương
2h35m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 12:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:00
• VP Bảo Lộc
5h
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 05:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
14:05
• Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc
4h55m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 14:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
14:00
• VP Bảo Lộc
5h
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 14:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
15:25
• Đức Trọng
3h35m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 14:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
13:55
• Phi Nôm
3h5m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 12:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:45
• Di Linh
4h15m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 07:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
08:25
• Đức Trọng
3h35m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 07:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
16:25
• Đơn Dương
2h35m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 14:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip
Ba Tấn
Instant booking
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:00
• VP Bảo Lộc
5h
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
230,000VND
34 seats left
*Belongs to 07:00 01-02-2023 Bao Loc - Nha Trang trip